Sejerø Husbåde

DSC_4536

Husbådene på Sejerø Havn er bygget i 2013 på initiativ af Sejerø Udviklingsforum med støtte fra Landdistriktspuljen, LAG-midlerne og Kalundborg Kommune. Ejerskabet af husbådene ligger stadig i Sejerø Udvikling ApS (SUA), som også står for den daglig drift af bådene.

SUA er ejet af Sejerø Beboerforening, Sejerø Udviklingsforum og mange små interessenter med tilknytning til øen. SUA betaler ikke udbytte, men bruger sine midler til at hjælpe med udvikling på Sejerø.

Et ophold i husbådene i Sejerø Havn er derfor ikke blot et “sommerhusophold” midt i en havn og nogle dages lise fra hverdagen, men tillige en støtte til opretholdelse og udvikling af en hverdag for de mennesker, der bor på vores ø.