Sejerø Udvikling ApS

DSC_4334

Sejerø Udvikling APS (SUA) blev stiftet i marts 2013 til at gennemføre projektet med bygning af to husbåde og efterfølgende stå for driften af disse.

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af projekter, der bidrager til at skabe aktivitet og arbejdspladser på Sejerø.

Selskabets anpartskapital er på 80.000,- kr., som ejes af Sejerø Beboerforening, Sejerø Udviklingsforum og en række private investorer. Selskabet udbetaler ikke udbytte, men ønsker at opbygge en kapital til brug for projekter på Sejerø.