Om Selskabet

 

Søsætning af husbåd

Søsætning af husbåd

Selskabet har i dag to hovedopgaver, den daglig drift af husbådene og den årlige udgivelse af Sejerøbrochuren.

Selskabet er i dagligdagen baseret på frivillig arbejdskraft, der varetager kommunikation med lejere, udfærdigelse af lejeaftaler, styring af økonomi og vedligeholdelse af bådene. Modtagelse af gæster og rengøring udføres efter regning.

Selskabets bestyrelse udgøres af:
Jens Thomassen, formand
Klaus Perkild, valgt af Sejerø Udviklingsforum
Arne Peter Nørrevang, valgt af Sejerø Beboerforening
Peter Rasmussen
Ditte West

I dagligdagen virker Jens Thomassen som selskabets direktør.

Selskabets vedtægter kan ses her.